Resilienssi

Puhuimme viikkopalaverissa resilienssistä. Resilienssi vaikuttaisi olevan tällä hetkellä yksi seksikkäimmistä ja trendikkäimmistä sanoista, joita voidaan viljellä monessakin asiayhteydessä ja tarkoittaa lähes yhtä montaa asiaa. Tässä yhteydessä resilienssin voidaan nähdä tarkoittavan työelämässä tarvittavaa joustavuutta, muuntautumiskykyä ja oppimista. Helposti tässä kohtaa voidaan ajatella, että kyseessä olisi kyse yksilön ominaisuuksista, yksilön toiminnasta. Työelämä on enenevissä määrin yhteisöllisyyttä, yhdessä toimimista, niin myös tässä yhteydessä. Joustavuus, muuntautumiskyky, oppiminen, nämä kaikki liittyvät nimenomaan työyhteisön ominaisuuksiin.

 

Joustaminen saattaa särähtää monellekin yrittäjälle korvaan negatiivisena terminä. ”Joustaminen omista periaatteista on periksi antamista!” Saattaisin joissain yhteyksissä olla hyvinkin samoilla linjoilla; mitä periaatteita ne sellaiset ovat, joista ei pidetä kiinni? Joustamisella tarkoitan tällä kertaa enemmänkin mukautumista olosuhteisiin.

 

Suomesta yli 70 prosenttia on metsää, ja sääolosuhteemme ovat jollakin mittarilla haastavat. Vahvimmat ja vanhimmat puut eivät kaadu tai katkea myrskyissä, kun niiden juuret ovat tukevat ja runko joustaa tuulessa. Samoin voidaan kuvata yrittäjää ja tämän joustavuutta. Yrittäjän juurina toimivat nämä mainitut periaatteet ja arvot, joiden perustalle ollaan kasvettu. Rungon joustavuus on yrittäjän kykyä mukautua muuttuviin, nykypäivänä jopa myrskyisiin olosuhteisiin. Jos puu (tai yrittäjä) seisoisi jäykkänä vastoin olosuhteita, jossain vaiheessa joko runko katkeaa, tai vahvat juuret vievät maan mukanaan.

 

Muuntautumiskyky on toinen, moniulotteinen sana, jota käytetään puhuttaessa nykyaikaisesta, trendikkäästä yrittäjyydestä. Yrittäjän tulee olla muuntautumiskykyinen, varsinainen kameleontti. Olosuhteiden muuttuessa yrittäjän tulee kyetä muuttamaan omaa toimintaansa vastaamaan muuttuvia – tai jo muuttuneita – olosuhteita. Muuntautuminen itsessään on reaktiivista toimintaa, ulkoisiin vaikutteisiin reagoimista, tapahtumahetkellä tai tapahtuneen jälkeen. Omasta mielestäni muuntautumiskyvyllä voitaisiin paremmin kuvata (menestyvän) nyky-yrittäjän kykyä sovittaa toimintaansa proaktiviiseksi, ts. reagointi muutoksiin tapahtuu ennakoivasti.

 

Kukaan meistä ei kykene ennustamaan tulevaa sataprosenttisella varmuudella, mutta on tärkeää kyetä varautumaan mitä erikoisempiin tilanteisiin. Jos yrittäjä mahdollistaa yritykselleen ”orgaanisemman” toimintatavan, eli ei rakenna osa-alueista liian jäykkiä, kykenee tämänkaltainen yritys muuntautumaan, sovittamaan, omaa toimintaansa ulkoisiin vaikutteisiin jo ennen varsinaisten muutosten tapahtumista. Erinomaista sanahelinää, menestyksen viisasten kivi on löydetty. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

 

Joustavuus, muuntautumiskyky, oppiminen; mutta suurin niistä on oppiminen. Joustavuus ja muuntautumiskyky ovat osa oppimista. Yrittäjä kykenee joustamaan, kun oppii keinoja muuttamaan omaa toimintaansa vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Ei ole olemassa yhtä ainoaa keinoa tähän, eikä ole mahdollista oppia kaikkia mahdollisia toimintatapoja yhdellä kertaa. Yrittäjän oppimisen on pakko olla jatkuvaa, mikäli haluaa menestyä. Yhden hyvän toimintatavan oppiminen ei vielä tarkoita, että oltaisiin saavutettu yrityksen potentiaalinen maksimi. Elämässä yksi parhaimmista asioista on uuden oppiminen. Yrittäjyyden ollessa osa elämää, tulee oppimisen olla yksi tärkeimmistä pilareista tulevaisuutta rakentaessa. Tämä kuitenkin vaatii yrittäjältä peiliin katsomista, ja sen myöntämistä, että voi oppia vielä paljon enemmän. Joka päivä.

 

-Edvart